Apa itu Osmoconformer?

Apa itu Osmoconformer?

Istilah osmokonformer digunakan dalam biologi untuk menggambarkan makhluk laut yang mengekalkan osmolariti yang sama dengan yang di persekitaran sekitarnya. Kebanyakan organisma marin dikelaskan sebagai osmokonformer dan juga beberapa spesies serangga. Sebaliknya osmokonformer adalah osmoregulator, di mana kebanyakan hewan jatuh di bawah serta manusia. Osmoregulators bergantung kepada organ-organ ekskresi untuk mengekalkan keseimbangan air dalam badan mereka. Orang yang hilang di laut, sebagai contoh, mempunyai risiko mati akibat dehidrasi kerana air laut mempunyai tekanan osmotik yang tinggi daripada tubuh manusia.

Proses ini

Osmoconformers adalah organisma yang hidup di persekitaran laut dan mampu mengekalkan persekitaran dalaman, yang merupakan isosmotik ke persekitaran luar mereka. Osmolarity atau tekanan osmotik sel-sel badan osmokonformer mempunyai tekanan osmotik yang sama dengan persekitaran luarannya, dan oleh itu meminimumkan kecerunan osmosis, yang seterusnya membawa kepada pengaliran masuk dan keluar air bersih masuk dan keluar dari sel-sel organisme. Walaupun osmokonformer mempunyai persekitaran dalaman yang isosmotik kepada persekitarannya, terdapat perbezaan besar dalam komposisi ion dalam kedua-dua persekitaran agar ia membolehkan fungsi biologi kritikal berlaku. Salah satu kelebihan dari osmoconformation ialah organisma tidak menggunakan sebanyak tenaga sebagai osmoregulators untuk mengawal kecerunan ion. Walau bagaimanapun, terdapat penggunaan tenaga minimum dalam pengangkutan ion untuk memastikan terdapat jenis ion yang betul di lokasi yang betul. Walau bagaimanapun, kelemahan osmokonformasi adalah bahawa organisme tertakluk kepada perubahan osmolariti persekitaran mereka.

Ciri-ciri Osmoconformers

Osmoconformers juga disesuaikan dengan persekitaran air laut dan tidak boleh bertolak ansur dengan habitat air tawar. Organisma mempunyai badan telus yang memudahkan pergerakan masuk dan keluar air dan, oleh itu, tidak perlu menelan air sekitar. Osmokonformer seperti jerung memegang kepekatan bahan kimia sisa yang tinggi di dalam badan mereka seperti urea untuk mewujudkan kecerunan difusi yang diperlukan untuk menyerap air. Jerung tetap menjadi salah satu makhluk yang paling disesuaikan untuk habitat mereka kerana mekanisme tersebut. Walau bagaimanapun, Osmoconformers bukan ionoconformers, yang bermaksud bahawa mereka mempunyai ion yang berbeza daripada yang terdapat dalam air laut. Faktor ini membolehkan proses biologi penting berlaku di dalam badan mereka. Organisma telah menyesuaikan diri dengan habitat salin mereka dengan menggunakan ion di habitat sekitarnya. Ion natrium misalnya, apabila dipasangkan dengan ion kalium di dalam badan-badan organisma, membantu dalam isyarat neuron dan kontraksi otot. Sesetengah osmokonformer juga diklasifikasikan sebagai stenohaline, yang bermaksud bahawa mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan besar dalam kemasinan air. Perkataan stenohaline dipecah menjadi steno yang bermaksud sempit dan haline yang diterjemahkan ke garam. Jika organisma stenohaline dipindahkan ke persekitaran yang kurang atau lebih tertumpu daripada air laut, membran sel dan organel akhirnya menjadi rosak. Euryhaline sebaliknya berkembang dengan variasi kemasinan dengan menggunakan pelbagai penyesuaian.

Contoh-contoh Osmoconformers

Majoriti invertebrata laut diiktiraf sebagai osmokonformer. Echinoderms, ubur-ubur, kerang, ketam laut, ascidian, dan lobsters adalah contoh osmokonformer. Organisme ini diklasifikasikan lagi sebagai stenohaline seperti echinoderms atau euryhaline seperti kupang. Beberapa craniat juga adalah osmokonformer, terutamanya jerung, kasut, dan hagfish. Komposisi ion dalaman plasma hagfish tidak sama dengan air laut kerana ia mengandungi sedikit kepekatan ion monovalent dan kepekatan ion divalen yang lebih rendah. Terdapat wujud vertebrata yang merupakan osmokonformer juga seperti katak makan kepiting. Haiwan ini mengawal jumlah urea yang dikekalkan dan mengekalkan kecerunan resapan untuk penyerapan air. Katak ini unik kerana ia dapat bertahan dalam persekitaran salin yang pelbagai. Tadpoles boleh hidup dalam saliniti yang mencapai 3.9% manakala orang dewasa berkembang pesat dengan kadar sehingga 2.8%.