Apakah Clan a?

Klan adalah sekumpulan individu yang mengamati pemerintahan biasa atau yang dianggap umum, dan keturunan. Walaupun istilah klan secara amnya dikaitkan dengan Tanah Tinggi Scotland, dalam pemahaman antropologi yang lebih luas, klan adalah kumpulan bukan korporat di mana hubungan silsilah diasumsikan di antara ahli.

Puak oleh Benua atau Wilayah

Kawasan Great Lakes Afrika

Berdasarkan takrif rantau Tasik Afrika Besar, klan adalah unit organisasi sosial yang mempunyai struktur tertua, mengelompokkan orang yang berkongsi asal dan nama keluarga bersama. Kebanyakan klan di wilayah ini terhad kepada negara masing-masing, contohnya, Hutu dan Tutsi ditemui di Rwanda dan Burundi. Walau bagaimanapun, ahli-ahli puak telah bertaburan dari masa ke masa disebabkan ruang terhad. Istilah suku ini menemui jalannya ke rantau ini melalui orang Eropah pada abad kesembilan belas yang mendapati persamaan dengan klan lain di Eropah. Kepentingan yang dilampirkan kepada klan berbeza dengan negara; di Rwanda, klan adalah struktur yang luar biasa dengan subdivisi yang dipanggil sub-clan di mana keputusan masyarakat tercapai, sementara di negara lain ia ditempatkan di antara banyak kumpulan kecil yang membentuk masyarakat yang lebih besar.

Amerika

Di Amerika Utara, orang Anishinaabe mengesan keturunan mereka melalui klan patrilineal, totem. Anishinaabe dikategorikan dalam kumpulan yang disebut Odoodeman (klan) di mana setiap Odoodem (singular Odoodeman) diwakili oleh haiwan tertentu. Katanya digunakan untuk menentukan penghuni kedudukan tradisional, hubungan antar suku, dan perkahwinan. Hingga hari ini, puak masih memainkan peranan penting dalam kehidupan dan identiti Anishinaabe.

Asia Tengah

Puak dilihat sebagai kumpulan politik yang mendorong agenda mereka melalui kesetiaan kesukuan dan serantau. Mereka sering mengawal sesetengah jabatan dalam kerajaan. Walau bagaimanapun, ahli-ahli kerajaan dari golongan yang sama kadang-kadang berbeza pada beberapa isu. Sebagai contoh, dalam pemerintahan Uzbekistan, klan Samarkand memegang salah satu kementerian kerajaan berkuasa, Kementerian Dalam Negeri. Sebelum perkembangan penduduk Rusia, Asia Tengah digunakan untuk mengenal pasti diri mereka sendiri oleh puak-puak.

Eropah

Klan di rantau ini, contohnya, klan Irlandia, mempunyai hubungan kekeluargaan tradisional yang dikategorikan kepada kumpulan dengan warisan dan nama keluarga yang dikongsi. Clann (clan) digunakan untuk mewakili keluarga lanjutan dengan memperkenalkan perkataan Mac yang bermaksud "anak lelaki" untuk memunculkan nama keluarga, contohnya, keluarga MacCarthy diwakili oleh "Clann Carthaihg." Juga, klan menandakan subkumpulan, misalnya anak-anak nenek moyang yang baru-baru ini. Rakyat Ireland memberi kepentingan kepada puak dan kestabilan yang dibawa kepada masyarakat, dan mereka telah mengekalkan kewujudannya selama berabad-abad.

Kepentingan Rakyat

Masyarakat diorganisir sepenuhnya di sekeliling klan, dan ia telah dilihat sebagai satu keluarga besar. Ahli-ahli berkongsi nenek moyang yang sama dan membantu satu sama lain pada masa-masa sukar. Anggota-anggota warga tua itu dipercayai dengan tanggungjawab membawa perintah kepada masyarakat. Anggota klan bersatu dalam menghadapi ancaman luaran dan memerangi ancaman tersebut bersama-sama. Walaupun budaya klan secara beransur-ansur hilang, ia masih terus memainkan peranan yang dominan di kawasan terpencil dan luar bandar di berbagai belahan dunia.