Apakah Degradasi Alam Sekitar?

Definisi Degradasi Alam Sekitar

Kemerosotan alam sekitar adalah kemerosotan (menyebabkan kerosakan degeneratif) alam sekitar melalui keletihan aset semulajadi seperti air, tanah, dan udara termasuk ekosistem, pencerobohan habitat, pemusnahan hidupan liar, dan pencemaran alam sekitar. Ia adalah perubahan yang jelas dalam persekitaran yang dianggap tidak diingini atau merosakkan. Degradasi alam sekitar telah menangkap perhatian dunia dan tindakan dan dasar yang diperlukan telah ditubuhkan untuk mengawal keadaan. Peningkatan penduduk sejak bertahun-tahun telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang pesat menerusi penggunaan sumber-sumber pengurangan sumber dan teknologi pencemaran. Usaha am yang digunakan untuk mengatasi ancaman ini adalah pengurusan dan perlindungan alam sekitar.

Punca Degradasi Alam Sekitar

Terdapat pelbagai cara di mana kemusnahan alam sekitar berlaku. Pencemaran adalah salah satu sebab utama. Terdapat empat punca utama; air, udara, tanah, dan bunyi bising. Pencemaran air mencemarkan air minuman, pencemaran udara mencemarkan udara yang kita nafas dan menimbulkan risiko kesihatan, sementara pencemaran tanah merendahkan permukaan bumi. Pencemaran bunyi menyebabkan kerosakan pada telinga dan merosakkan pendengaran.

Overpopulation adalah paling pasti penyebab kemusnahan alam sekitar. Sistem penjagaan kesihatan yang bertambah baik telah meningkatkan jangka hayat manusia sehingga mengakibatkan kesesakan. Peningkatan populasi bermakna peningkatan selari dalam keperluan asas. Ini bermakna lebih banyak tanah untuk penyelesaian dan pertanian yang mengakibatkan penebangan hutan, yang merupakan faktor yang membawa kepada degradasi alam sekitar. Perlindungan hutan dikurangkan menghasilkan tahap karbon tinggi di atmosfera dan menyebabkan pemanasan global.

Gangguan tanah atau kerosakan adalah punca lain sejak bercambah dan menyebarkan spesies tumbuhan weedy menghilangkan kehijauan tipikal. Tempat pelupusan adalah titik pelupusan sisa pepejal, terutamanya di kawasan bandar. Mereka mencemarkan alam sekitar dan merosot sekitarnya. Bencana alam semula jadi lain seperti gempa bumi, ribut, gelombang pasang surut, dan kebakaran liar juga memainkan peranan dalam kemusnahan alam sekitar.

Kesan Degradasi Alam Sekitar

Kemerosotan alam sekitar telah membawa kepada beberapa kesan buruk. Pertama, manusia berisiko mengalami keadaan kesihatan berbahaya seperti misalnya, asma dan pneumonia akibat pencemaran udara. Satu lagi kesan buruk ialah kehilangan biodiversiti. Degradasi alam sekitar mungkin juga membawa kepada penipisan lapisan ozon yang bertanggungjawab untuk perlindungan terhadap sinaran ultraviolet matahari. Akhir sekali, kesan negatif yang signifikan terhadap kemusnahan alam sekitar adalah kejatuhan ekonomi. Sebagai contoh, persekitaran yang sangat merosot menarik pelancong yang kurang atau tiada.

Kesimpulannya, alam sekitar adalah sebab utama bagi kelangsungan hidup umat manusia. Beberapa campur tangan perlu disediakan untuk digunakan oleh orang ramai untuk melindungi dan mengekalkan persekitaran semula jadi. Pendidikan alam sekitar dan pembuatan dasar mengenai pemuliharaan dan perlindungan alam sekitar akan berguna untuk persekitaran semula jadi. Dunia membuat langkah-langkah yang mengesankan dalam usaha untuk meminimumkan kerosakan kepada alam sekitar walaupun banyak perlu dipertimbangkan (iaitu, pertumbuhan penduduk dan pembangunan bandar).