Apakah Jenis Kerajaan Adakah Oman Ada?

Kesultanan Oman adalah sebuah negara Arab yang terletak di Semenanjung Arab. Kesultanan ini berjalan pada sistem pemerintahan kerajaan mutlak dengan kepemimpinan yang terletak pada sultan keturunan yang menguasai perundangan, eksekutif, dan cabang peradilan pemerintah.

Statut Asas Oman

Statut Asas Oman atau Statut Asas Negeri adalah undang-undang tertinggi Kesultanan Oman. Statut Asas adalah bersamaan dengan perlembagaan dan merupakan aspek yang paling penting dalam sistem perundangan Oman. Statut Asas telah diterima pakai pada tahun 1996 dan hanya menjalani satu pindaan pada tahun 2011 semasa Spring Arab 2011. Statut Asas menyediakan beberapa hak penduduk Oman termasuk melarang sebarang diskriminasi berdasarkan jantina, warna, bahasa, asal, mazhab, atau status sosial.

Raja

Negara ini adalah kesultanan dengan Sultan yang merupakan ketua kerajaan dan menguasai semua kuasa eksekutif. Sultan adalah ketua kerajaan, pemimpin tertinggi angkatan bersenjata dan ketua negara, dan berasal dari Dewan Al Bu Said. Semua sultan di sejarah Oman adalah keturunan langsung Ahmad bin Said Al Bu Said. Selain sebagai ketua raja, Sultan juga merupakan perdana menteri majlis menteri, menteri kewangan, menteri pertahanan, menteri urusan luar negeri dan pengerusi Bank Pusat. Kedudukan ini adalah yang paling berpengaruh dalam kerajaan, dan semua kementerian lain diketuai oleh anggota keluarganya. Sultan mempunyai kuasa untuk melantik atau memecat menteri kabinet. Kabinet semasa mempunyai 30 ahli dan mempunyai dua menteri kabinet wanita. Walaupun undang-undang memperuntukkan bahawa Sultan digantikan oleh pewarisnya yang langsung, Sultan sekarang tidak ada. Dalam hal kematian Sultan, keluarga pemerintah mempunyai kuasa untuk sebulat suara memilih pengganti Sultan. Walau bagaimanapun, sekiranya keluarga gagal menamakan Sultan baru dalam tempoh tiga hari selepas kematian Sultan, mereka dikehendaki membaca surat yang ditulis oleh pemerintah yang meninggal dunia dengan cadangan untuk pemerintah baru.

Majlis Oman

Cabang legislatif Kesultanan Oman adalah Majlis Oman yang mempunyai dua dewan (bicameral) parlemen yang memaparkan Majlis Negara Oman dan Dewan Perundingan Oman. Dewan Negara adalah dewan perundangan dan mempunyai 83 ahli. Semua ahli Majlis Negeri dilantik oleh Sultan dan berkhidmat empat tahun. Dewan yang lain adalah Dewan Perundingan yang merupakan rumah bawah perundangan. Perhimpunan Perundingan terdiri daripada 84 ahli yang semuanya dipilih secara demokratik dan berkhidmat empat tahun. Ahli-ahli dewan itu diambil dari wilayah-wilayah di mana provinsi-provinsi dengan populasi melebihi 30.000 yang memiliki dua anggota sementara wilayah-wilayah dengan kurang dari 30.000 penduduk memiliki satu anggota. Majlis Perundingan diberi mandat untuk meminda atau meluluskan undang-undang yang dibuat oleh Majlis Menteri.

Sistem perundangan

Kesultanan Oman mempunyai sistem peradilan bersepadu yang dikawal oleh Dekri Diraja. Peranan sistem kehakiman adalah pentadbiran keadilan di Oman. Mahkamah Agung adalah pejabat kehakiman tertinggi di Oman. Tahapan mahkamah lain termasuk Mahkamah Rayuan, Mahkamah Rendah, dan Mahkamah Pentadbiran.