Apakah Jenis Kerajaan Adakah Tunisia Memiliki?

Republik Tunisia adalah sebuah negara Afrika Utara yang mempunyai kerajaan demokratik separuh presiden. Sebelum revolusi Jasmine 2011, sistem politik di Tunisia bersempadan dengan kediktatoran terutama semasa pemerintahan Presiden Zine El Abidine Ben Ali. Pemerintahannya dirusak dengan contoh pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan serta penindasan partai pembangkang. Rejim itu digulingkan pada tahun 2011. Perlembagaan sedia ada telah digulingkan dan yang baru digubal oleh Dewan Konstituen. Kerajaan Tunisia mengekalkan hubungan diplomatik dengan AS, Eropah, dan negara-negara lain dan merupakan ahli badan serantau dan antarabangsa seperti Liga Arab, Organisasi Kerjasama Islam, dan Kesatuan Afrika.

Cawangan Kerajaan Tunisia

Kerajaan Tunisia mempunyai tiga cabang eksekutif, badan perundangan, dan badan kehakiman. Presiden, perdana menteri, dan kabinet membentuk eksekutif Tunisia. Presiden melantik kedua-dua perdana menteri dan anggota kabinet. Presiden adalah ketua negara manakala perdana menteri adalah ketua kerajaan. Cawangan legislatif terdiri daripada 217 anggota Dewan Perwakilan Rakyat, naib dan timbalan naib presiden, dan presiden. Majelis Perwakilan Rakyat menggantikan parlimen bicameral yang wujud sebelum revolusi. Perhimpunan itu mempunyai kuasa untuk mencabar seorang presiden dengan majoriti dua pertiga. Badan kehakiman adalah cawangan undang-undang kerajaan yang menikmati kemerdekaan daripada eksekutif dan badan perundangan. Badan kehakiman mengikuti undang-undang sivil Perancis dan beberapa aspek undang-undang syariah Islam. Presiden mempengerusikan dewan kehakiman. Hakim dilantik oleh ketetapan presiden atas nasihat Majlis Tertinggi Yudisial.

Perlembagaan Tunisia

Uthmaniyah menubuhkan perlembagaan Tunisia pertama, Pakta Asas, pada tahun 1857. Perlembagaan kedua, Perlembagaan 1861, menggantikan Pakta Dasar dan menubuhkan Tunisia sebagai monarki perlembagaan. Selepas mendapat kemerdekaan dari Perancis pada tahun 1956, perlembagaan baru telah digubal dan kemudian diterima pakai pada tahun 1959. Pindaan perlembagaan dibuat beberapa kali pada 1988, 1999, 2002, 2003, dan 2008. Selepas revolusi melati tahun 2011, perlembagaan baru dirangka. Perlembagaan 2014 menubuhkan Tunisia sebagai kerajaan terbuka dan terpencil dengan kuasa eksekutif yang dikongsi antara presiden dan perdana menteri. Perlembagaan 2014 membenarkan kebebasan akhbar (walaupun dikawal), agama dan kesaksamaan jantina. Perlembagaan mengiktiraf Islam sebagai agama rasmi negara.

Pilihan Raya di Tunisia

Di bawah perlembagaan 2014, kedua-dua pilihan raya parlimen dan presiden berlaku selepas setiap lima tahun. Presiden terpilih melalui sistem dua bulat dan harus mencapai lebih dari 50% jumlah undian yang diletakkan di pusingan pertama. Sekiranya tanda 50% tidak tercapai, semula dijalankan antara kedua-dua aspirants. Bagi seseorang yang layak untuk jawatan presiden Tunisian, mereka perlu menjadi Muslim, warga Tunisia melalui kelahiran, dan lebih tua dari 35 tahun. Presiden yang dipilih hanya berkhidmat untuk tempoh lima tahun yang tidak boleh diperbaharui. Pilihan raya parlimen dijalankan melalui sistem senarai parti berkadar. Sistem ini bertujuan untuk mencapai perwakilan parti yang sama atau proporsional. Seseorang yang bercita-cita menjadi anggota perhimpunan hendaklah sekurang-kurangnya 23 tahun. Pilihan raya pertama selepas revolusi diadakan pada tahun 2014. Tunisian warga negara berusia 18 tahun dan ke atas mempunyai hak untuk mengundi.