Apakah Kelebihan Dan Kekayaan Monokultur?

Apakah Monokultur?

Istilah monokultur digunakan untuk menggambarkan keadaan atau susunan yang dicirikan oleh tahap kepelbagaian yang rendah. Terutama, monokultur merujuk kepada amalan pertanian yang tumbuh dan menanam satu spesies tumbuhan atau haiwan. Amalan ini bermakna bahawa bilangan variasi genetik yang rendah terdapat di ladang atau tanaman. Syarikat-syarikat pertanian komersial dan ladang bergantung kepada monokultur pada skala yang lebih tinggi daripada petani subsisten, yang cenderung bergantung kepada pelbagai jenis tanaman dalam satu kawasan. Sebenarnya, sebahagian besar ladang komersial di AS, sebagai contoh, menumpukan pada menaikkan dan menanam tanaman tunggal. Jagung dan soya adalah pilihan tumbuhan yang paling biasa untuk organisasi-organisasi ini. Monokultur mempunyai kelebihan dan kelemahan yang berkaitan dengan penggunaannya. Artikel ini melihat dengan lebih dekat kedua-dua kebaikan dan keburukan monokultur sebagai amalan pertanian.

Kelebihan Monokultur

Monokultur telah menjadi popular dengan petani komersial kerana ia memberikan sejumlah manfaat kepada penggunanya. Beberapa kelebihan amalan pertanian ini dibincangkan di bawah.

Membolehkan Pengkhususan

Apabila seorang petani atau perniagaan pertanian komersial menjalankan monokultur, ia membolehkan organisasi untuk mengkhususkan diri dalam tanaman atau ternakan tertentu. Dalam istilah ekonomi, pengkhususan menghasilkan kelebihan besar bagi pengamal dan ekonominya. Manfaat pengkhususan datang dari kenyataan bahawa ia membenarkan peningkatan keuntungan dan penurunan kos. Dengan kata lain, pengkhususan adalah salah satu pendekatan yang terbaik untuk mencapai pemaksimuman keuntungan, yang merupakan matlamat sebahagian besar perniagaan untung. Bagaimana monokultur dapat memaksimumkan keuntungan? Amalan pertanian ini menghasilkan output panen tanaman yang lebih besar daripada purata dengan menggunakan sumber yang lebih sedikit (seperti kawalan serangga perosak, contohnya) daripada ladang tradisional yang mungkin digunakan.

Dari segi pengetahuan, pengkhususan membolehkan petani atau perniagaan pertanian menghabiskan masa dan tenaga belajar tentang hanya satu spesies tertentu. Seorang pekerja pertanian dengan pengetahuan khusus mampu memperbaiki teknik penanaman, penyakit dan kaedah pembasmian makhluk perosak, dan memaksimumkan hasil panen. Peningkatan ini mungkin lebih sukar bagi seorang individu yang hanya boleh mempelajari maklumat yang sangat asas mengenai beberapa jenis tumbuhan.

Memaksimumkan Kecekapan

Di samping itu, monokultur memaksimumkan penggunaan tanah dan keadaan iklim tempatan dengan cekap. Dalam kebanyakan keadaan, petani dan perusahaan pertanian memilih tanaman yang akan menjadi yang terbaik dalam persekitaran yang ada. Memaksimumkan kecekapan ini dilihat dalam tanaman monokultur seperti beras, yang ditanam dalam keadaan seperti tanah basah, dan gandum, yang ditanam di kawasan rata dengan cahaya matahari yang cukup. Tumbuh-tumbuhan yang boleh menahan atau berkembang dalam keadaan seperti suhu kemarau, angin, dan suhu sejuk menjadi tumpuan usaha pertanian ini. Sebaliknya, petani tradisional berkenaan dengan pelbagai tanaman dan akan menggabungkan jadual penanaman, penyelenggaraan, dan penuaian yang kompleks untuk memaksimumkan pengeluaran beberapa tanaman. Walaupun usaha ini meningkat, output tidak dapat dibandingkan dengan tanaman monokultur.

Memudahkan penanaman

Di samping pengkhususan dan memaksimumkan kecekapan, monokultur memudahkan penanaman. Ringkasnya, penuaian tanaman monokultur adalah lebih mudah dan kurang rumit daripada menuai tanaman tradisional yang ditanam. Contohnya satu teknik persiapan tanah yang digunakan. Begitu juga dengan kawalan pengairan dan perosak.

Kekurangan Monokultur

Di samping kelebihan yang telah disebutkan sebelumnya tentang amalan pertanian monokultur, pendekatan ini untuk pertumbuhan tanaman dan penuaian juga mempunyai beberapa kelemahan. Keburukan monokultur dibincangkan di bawah.

Menghapuskan Kawalan Biologi

Salah satu kelemahan utama amalan monokultur ialah ia menghapuskan kawalan biologi. Kawalan biologi adalah fungsi spesies tumbuhan atau haiwan tertentu dalam persekitaran tertentu, yang membantu mengekalkan saiz populasi dalam pemeriksaan. Di samping itu, kawalan biologi menjaga nutrien di dalam tanah seimbang dan diisi semula. Monokultur mengganggu keseimbangan semula jadi ini. Terlalu banyak spesies tumbuhan yang sama di satu kawasan menghancurkan tanah nutrien ini, yang mengakibatkan penurunan bakteria dan mikroorganisme. Menghasilkan satu spesies tumbuhan tunggal di kawasan yang luas juga mempunyai kesan negatif terhadap struktur tanah yang mendasari. Satu spesies tumbuhan bermakna hanya satu jenis akar yang boleh didapati untuk memerangkap kelembapan dan mencegah hakisan, pekerjaan yang biasanya memerlukan beberapa jenis akar.

Mencemari Tanah Dan Air Tanah

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, monokultur merosakkan nutrien yang terdapat di dalam tanah. Bukan sahaja tanah mengalami kehilangan mikroorganisma dan bakteria dan menjadi lebih mudah terdedah kepada hakisan, tetapi ia juga mengalami pencemaran yang lebih teruk. Pencemaran ini disebabkan oleh petani atau syarikat pertanian itu sendiri melalui peningkatan penggunaan racun perosak, herbisida, dan baja.

Satu tanaman monokultur berada pada risiko yang lebih besar untuk dihancurkan oleh hama atau perosak kerana ancaman ini dapat bergerak melalui kawasan lebih cepat karena berkurangnya keanekaragaman hayati. Sebagai tindak balas, petani memohon jumlah racun perosak dan herbisida yang lebih tinggi untuk melindungi tanaman. Bahan kimia ini meresap ke tanah, mencemarkan kedua-dua tanah dan air bawah tanahnya. Dengan cara yang sama, para petani terpaksa menggunakan jumlah baja yang semakin meningkat sebagai tindak balas kepada nutrien tanah yang haus yang disebabkan oleh tanaman monokultur. Baja kelebihan juga sangat merosakkan kesihatan tanah dan air bawah tanah.

Meningkatkan Keperluan Untuk Air

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, pertanian monokultur bermakna kawasan hanya mempunyai satu spesies tumbuhan. Sistem akar satu spesies tumbuhan ini tidak cukup untuk mengekalkan struktur tanah di sekitar tanaman, yang dapat mengakibatkan hakisan dan penyerapan air yang hilang. Oleh kerana itu, tanah di sekitar tanaman monokultur sering tidak mempunyai lapisan penting lapisan tanah, yang menyebabkan reaksi berantai lebih banyak air dan limpasan hujan. Untuk memerangi kehilangan air ini, petani mesti menggunakan air besar melalui pengairan. Ini peningkatan keperluan untuk air bermakna sumber-sumber tempatan, seperti tasik, sungai, dan takungan, sedang habis untuk memenuhi permintaan segera. Penurunan ini mempunyai kesan negatif tambahan terhadap ekosistem dalam sumber air ini.

Bergantung pada Bahan Api Fosil

Dalam amalan pertanian yang paling sihat, tanaman ditanam dan dituai untuk memberi makan kepada keluarga atau masyarakat setempat. Walau bagaimanapun, dalam amalan tanaman monokultur, tanaman sedang dihasilkan untuk tujuan komersil. Niat komersial ini bermakna bahawa apabila tanaman dituai, ia akan dibawa ke jarak jauh ke sejumlah destinasi. Dalam banyak kes, destinasi ini bahkan antarabangsa, dengan itu menambahkan bilangan pengangkutan batu. Pengangkutan ini (sama ada kenderaan darat atau kapal laut) sangat bergantung kepada bahan api fosil seperti minyak dan gas.

Di samping itu, disebabkan saiz tanaman yang paling monokultur, penuaian dan pembungkusan untuk dijual bergantung kepada jentera, yang juga merupakan pengguna bahan api fosil yang besar. Penggunaan bahan api fosil dianggap sebagai salah satu penyumbang utama gas rumah hijau ke atmosfera. Gas rumah hijau ini dikaitkan dengan perubahan iklim global.