Apakah Kitaran Kemiskinan?

Memahami kemiskinan seolah-olah jelas dari beberapa definisi biasa yang dihadapi tetapi, sebenarnya, rumit apabila beberapa faktor dimasukkan ke dalam konteks. Makna umum istilah kemiskinan tidak mempunyai cukup wang untuk memenuhi keperluan dasar sehari-hari seperti makanan, tempat tinggal, air, atau pakaian. Apa yang jelas ialah terdapat kemiskinan di hampir semua negara di dunia, namun, dalam beberapa kes seperti di negara-negara membangun, kemiskinan adalah melampau, meluas, dan sengit. Bank Dunia mentakrifkan keadaan kemiskinan yang melampau kerana mempunyai kurang daripada $ 1 sehari. Dalam kitaran kemiskinan, kadangkala dirujuk sebagai kitaran kemiskinan atau perangkap kemiskinan, beberapa faktor dan peristiwa bermula dan melibatkan seseorang atau orang dalam kemiskinan untuk jangka waktu yang panjang sehingga penerapan campur tangan yang sesuai.

Bagaimana Kitaran Kemiskinan Terjadi

Dalam kitaran kemiskinan, keluarga kekal miskin selama tiga atau lebih generasi disebabkan oleh beberapa faktor. Disebabkan jangkaan jangka pendek di kalangan golongan miskin, kitaran kemiskinan memerlukan masa yang lama supaya generasi yang lebih tua tidak hidup secara positif memberi kesan ekonomi atau sosial kepada generasi muda supaya mereka dapat keluar dari kemiskinan. Bagi bayi yang baru lahir, kemiskinan bermula pada saat lahir dan, jika ia bertahan, menimbulkan kekurangan gizi dan sering sakit ketika ibu mereka tidak mampu menjalani gaya hidup yang lebih baik. Kitaran ini berterusan apabila kanak-kanak menjadi dewasa yang miskin yang melahirkan kanak-kanak miskin. Kitaran kemiskinan mempunyai indikator yang berbeza seperti kurang makanan, kurang air, kesihatan yang buruk, buta huruf, sanitasi yang kurang baik, kekurangan peluang, dan pendapatan rendah, antara faktor lain.

Budaya Kemiskinan

Budaya teori kemiskinan cuba memberi penjelasan mengenai apa yang sebenarnya adalah kitaran kemiskinan. Sekolah pemikiran ini menunjukkan bahawa orang miskin mempunyai budaya dan norma tertentu yang berbeza dari orang-orang yang tidak miskin. Sama seperti dalam kitaran kemiskinan, budaya teori kemiskinan menerangkan bahawa sebagai seorang yang tumbuh dalam latar belakang yang kurang baik, dia hanya mempelajari gaya hidup dan amalan orang miskin dan dengan demikian mungkin kekal miskin. Teori ini menjelaskan bahawa hidup di kawasan-kawasan miskin membuat seseorang menginternalisasi dan percaya pada masa depan yang tidak mempunyai harapan dan oleh itu tidak berusaha untuk keluar dari kemiskinan, walaupun dengan program pembangunan. Walau bagaimanapun, teori ini telah menghadapi pengkritik termasuk sifat politik kemiskinan apabila rejim mengabaikan seksyen masyarakat.

Memecahkan Kitaran

Belum pernah ada usaha dari agensi-agensi kemanusiaan global, pemerintah negara, dan individu yang didedikasikan untuk menamatkan kemiskinan dan kelaparan yang melampau daripada hari ini. Dari komitmen global seperti Matlamat Pembangunan Milenium (MDGs) ke Matlamat Pembangunan Sosial (SDGs), agensi, kerajaan, dan rakyat di dunia maju terus melakukan sumber untuk mengakhiri kitaran kemiskinan di negara membangun. Mereka mengarahkan usaha mereka ke arah campur tangan yang berbeza seperti meningkatkan peluang dalam pendidikan dan pendapatan, menyediakan akses kepada kemudahan kesihatan, pendapatan, air, dan lain-lain bentuk infrastruktur. Walaupun kemajuan tidak secepat yang sepatutnya, statistik menunjukkan bahawa terdapat beberapa tahap pembangunan. Kerajaan dalam kata-kata yang sedang membangun juga berkomitmen untuk menyediakan persekitaran yang membolehkan kemakmuran dan bertanggungjawab terhadap bantuan yang mereka terima. Dengan akses yang lebih baik kepada sumber sosioekonomi, orang miskin berpeluang melarikan diri dari kitaran kemiskinan dan menentukan masa depan yang berbeza untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka.