Apakah Perbezaan Antara Kation dan Anion?

Kecuali untuk gas mulia, atom-atom dari kebanyakan unsur tidak stabil dalam keadaan normal. Bagi mereka untuk menjadi stabil, mereka sama ada memperoleh atau kehilangan satu atau lebih elektron valensi dan menjadi ion. Keuntungan atau kerugian memberi ion sama ada caj positif atau negatif. Ion-ion dengan cas positif positif dipanggil kation manakala yang mempunyai cas negatif adalah anion. Ini caj lawan, juga dikenali sebagai tarikan elektrostatik, sering mengakibatkan ikatan ionik antara atom atau molekul. Superskrip "-" ialah tanda yang digunakan selepas formula kimia untuk menunjukkan caj negatif manakala superskrip "+" adalah simbol yang digunakan pada formula kimia untuk menunjukkan caj positif. Contoh-contoh indikasi ini adalah Ammonium (NH4 +), Silver (Ag +), Sulphate (SO42-), dan Hydroxide (OH-). Satu contoh ikatan ion antara Potassium (K +) dan Klorin (Cl-) adalah Potassium Chloride (KCl).

Apa yang Menentukan Kehilangan atau Keuntungan Elektron?

Berdasarkan kedudukan elemen pada Jadual Berkala, logam alkali dan alkali dalam kebanyakan kes membentuk kation. Sebaliknya, halogen dan banyak bentuk anion bukan logam lain. Logam alkali kehilangan satu elektron, logam alkali kehilangan dua elektron, dan aluminium dan tiga unsur kumpulan lain kehilangan tiga elektron. Sebaliknya, halogen mendapat satu elektron; kumpulan 6A kumpulan mendapat dua elektron manakala elemen 5A kumpulan memperoleh tiga elektron. Sama ada satu atau beberapa atom dan molekul boleh membentuk anion. Jika anion dibentuk oleh satu atom, ia dinamakan anion monoatomik. Walau bagaimanapun, apabila ia dibentuk oleh dua atau lebih atom atau molekul, maka ia adalah anion polyatomik. Kehilangan satu, dua, atau tiga elektron membawa kepada pembentukan kation monovalen, divalen, dan trivalen masing-masing.

Perbezaan Antara Kation dan Anion

Perbezaan pertama adalah bahawa anion mempunyai caj elektrik yang negatif manakala kation mempunyai caj elektrik yang positif. Kedua, semasa elektrolisis, anion bergerak ke elektrod positif yang disebut sebagai anoda. Walau bagaimanapun, kation berpindah ke elektrod negatif yang disebut katod. Satu lagi perbezaan antara dua ion adalah bahawa anion mempunyai lebih banyak elektron daripada proton manakala kation mempunyai lebih banyak proton daripada elektron. Kemudian terdapat perbezaan yang timbul akibat etimologi perkataan. Anion berasal dari perkataan Yunani "ano" yang bermaksud "naik". Sebaliknya, kation itu berasal dari perkataan Yunani "kata" yang bermaksud "turun." Akhirnya, anion bukan logam manakala kation adalah logam.

Penggunaan Konsep Anion dan Kation

Ion mengendalikan elektrik melalui cecair atau penyelesaian. Oleh itu, anion dan kation bertanggungjawab terhadap fenomena aliran arus elektrik dalam sel kering. Arus akan sentiasa mengalir ke arah tuduhan positif. Sebaliknya, ia bergerak ke arah yang bertentangan dengan aliran pembawa caj negatif. Dalam sel kering, aliran elektrik keluar dari katod dan mengalir ke dalam anod. Katod ini dikenakan caj negatif, menarik caj positif. Sebaliknya, anod dikenakan caj secara positif hanya menukarkan caj negatif.