Apakah Pergerakan Keagamaan Baru?

Agama adalah setakat asal usul manusia. Walau bagaimanapun, agama terus berkembang dengan perubahan masa dan penemuan baru. Pergerakan keagamaan baru merujuk kepada sistem-sistem keagamaan moden yang muncul selain daripada agama-agama kuno, popular dan dominan di dunia.

Terdapat puluhan ribu Pergerakan Keagamaan Baru di seluruh dunia. Gerakan Keagamaan Baru menduduki kedudukan periferal dalam masyarakat yang beriman. NRM berbeza dalam beberapa aspek termasuk fungsi mereka dan isu-isu yang mereka bertujuan untuk menangani dan inti kepercayaan mereka dengan beberapa memberi tumpuan kepada menangani cabaran yang telah timbul disebabkan oleh pemodenan. Pergerakan Keagamaan Baru telah menghadapi banyak kebencian dan permusuhan dari agama yang telah ditetapkan.

Ciri Pergerakan Keagamaan Baru

Beberapa Pergerakan Keagamaan Baru telah menubuhkan kitab suci mereka sendiri atau buku rujukan sedangkan yang lain menggunakan kitab yang sudah ada. Beberapa tulisan suci menggabungkan tulisan saintifik dengan tuntutan bahawa sains harus digabungkan dengan agama.

Kebanyakan Gerakan Keagamaan Baru diasaskan oleh para pemimpin berkarisma yang mempunyai pengikut yang besar di belakang mereka. Dalam kebanyakan kes, kuasa bertengkar selepas kematian pengasas atau pemimpin boleh menyebabkan pergerakan agama menjadi beberapa denominasi lain atau pergerakan mungkin perlahan-lahan memudar.

Punca Pergerakan Keagamaan Baru

Pergerakan Keagamaan Baru umumnya timbul kerana ketidakpuasan daripada agama dominan yang ada sekarang. Mormonisme, sebagai contoh, berpecah daripada agama Kristian kerana pengasas tidak bersetuju dengan kemarahan Kristian neraka. Beberapa pengasas Pergerakan Keagamaan Baru bertentangan dengan sistem kepimpinan agama yang dominan. Sebagai contoh, kepausan Katolik menerima banyak pembangkang sebelum pembentukan Pergerakan Keagamaan Baru. Beberapa Pergerakan Keagamaan Baru muncul apabila seorang pengasas mendakwa mempunyai kekuatan luar biasa dan ghaib.

Kemunculan Pergerakan Keagamaan Baru Perintis

Perintis Pergerakan Keagamaan Baru, Pergerakan Orang Suci Terakhir dan Jemaat Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir, bermula pada tahun 1830. Mereka diasaskan oleh Joseph Smith. Gerakan Keagamaan Joseph berjaya dari segi keanggotaan. Pada tahun 1838, Terinkyo ditubuhkan di Jepun. Pada tahun 1844, Babisme bermula di Iran. Babism kemudian membawa kepada pembentukan Faith Baha'i pada tahun 1863. Pada tahun 1891, di Amerika Syarikat, Gereja Perpaduan telah dibentuk. Pada tahun 1893, persidangan agama dunia diadakan di Chicago. Dalam persidangan itu, Pergerakan Keagamaan Baru telah dijemput. Pada tahun 1911, Gereja Baptis Nazareth adalah Pergerakan Keagamaan Baru yang pertama ditubuhkan di Afrika Selatan oleh Isaiah Shembe. Pada tahun 1930-an, Saksi-Saksi Yehuwa yang telah tersebar luas dan diketahui telah dibentuk di Amerika Syarikat.