Apakah Sumber Aliran?

Sumber adalah sumber atau bekalan yang sebahagian besarnya terdiri daripada sebahagian bumi yang nilai manusia dan dari mana keuntungan diperoleh. Bahan yang berlaku secara semulajadi dianggap sebagai sumber apabila mereka dinilai oleh manusia. Nilai dan penggunaan sumber cenderung berbeza dari semasa ke semasa dan dari budaya ke budaya. Walaupun sesetengah sumber boleh diisi semula pada kadar yang berbeza, yang lain adalah terhingga. Manusia dikehendaki mencari keseimbangan antara keduanya untuk memastikan kelestarian sumber daya di masa hadapan. Kuantiti dan ciri sumber boleh dibezakan oleh sama ada mereka boleh diperbaharui, mengalir, atau sumber tidak boleh diperbaharui. Sumber tidak boleh diperbaharui hanya boleh digunakan sekali selepas pengekstrakan sedangkan sumber boleh diperbaharui boleh diisi semula selagi persekitaran mereka kekal tidak berubah. Sumber aliran adalah sumber yang tidak boleh diperbaharui atau tidak boleh diperbaharui, dan mesti digunakan di mana ia berlaku dan menambah semula dirinya. Sumber aliran hanya boleh menjadi sumber semula jadi. Manusia tidak mempunyai pengaruh terhadap proses selain mengumpul sumber. Sumber aliran tidak mempunyai kesan sampingan negatif terhadap bahaya alam sekitar. Contoh sumber aliran termasuk sinaran matahari, air mengalir, pasang surut, panas bumi, gas pelupusan sampah, biomas, dan angin. Walaupun sumber aliran mempunyai aliran yang tidak terhad di mana sumber tidak dapat habis, tidak ada keupayaan yang boleh diperbaharui. Walaupun tenaga suria dan tenaga angin sering disebut sebagai sumber yang boleh diperbaharui, mereka dikenali sebagai aliran sumber fizikal.

Bagaimana Kami Menggunakan Sumber Aliran dalam Kehidupan Harian?

Kami menggunakan sumber aliran lebih kerap dalam kehidupan seharian kita daripada yang kita sedar. Sebagai contoh, kedua-dua stesen janakuasa hidroelektrik Kanada dan AS di kedua-dua belah sempadan di Niagara Falls boleh menjana kira-kira 4.6 gigawatts elektrik. Ini adalah antara kapasiti penjanaan terbesar di satu lokasi di seluruh Amerika Utara. Tenaga yang dijana digunakan dalam kehidupan sehari-hari penduduk kedua-dua negara. Hydroelectricity adalah satu bentuk tenaga yang dihasilkan oleh daya graviti air bergerak. Ia adalah bentuk tenaga boleh diperbaharui yang paling banyak digunakan dan juga sumber tenaga yang tidak terhad. Melalui memanfaatkan kuasa mengalir air dengan menggunakan turbin, penjana boleh berkuasa yang menyediakan tenaga.

Tenaga Biomas

Tenaga biomas adalah satu bentuk tenaga yang dihasilkan dari matahari yang disimpan dalam tumbuhan hidup dan bahan haiwan. Sebahagian daripada sumber biomas adalah sisa haiwan, gas pembuangan, dan tanaman.

Tidal Energy

Tenaga pasang surut adalah satu bentuk tenaga hidro yang dihasilkan apabila tenaga pasang surut diubah menjadi tenaga elektrik atau bentuk kuasa lain. Tenaga pasang surut dihasilkan dengan menggunakan generator pasang surut yang merupakan turbin bawah air yang diposisikan di kawasan pasang surut yang tinggi. Turbin dibina untuk menangkap gerakan kinetik yang melonjak dan meredakan pasang surut untuk tujuan menjana elektrik. Oleh kerana saiz lautan yang luas, pengeluaran kuasa pasang surut mempunyai potensi besar untuk penjanaan elektrik pada masa akan datang.

Kepentingan Sumber Aliran

Sumber aliran adalah sangat berharga kerana mereka menawarkan alternatif yang tetap dan bersih kepada bahan api yang tidak boleh diperbaharui seperti minyak, gas asli, dan arang batu. Sumber aliran juga membantu mengurangkan pelepasan rumah hijau sambil mengekalkan alam sekitar dengan mengekalkannya secara utuh. Mereka membantu manusia dalam tugas sehari-hari dan mereka membantu banyak negara menjimatkan wang. Sumber aliran menguntungkan kerana ia digunakan di banyak bandar dan luar bandar untuk menjana kuasa.