Apakah sumber-sumber alam utama Timor-Leste?

Timor-Leste, yang lebih sering dirujuk sebagai Timor Timur, adalah negara Asia yang dinilai sebagai negara berpendapatan rendah oleh institusi kewangan utama seperti Bank Dunia. Pada tahun 2017, KDNK Timor adalah $ 2.955 bilion yang merupakan tertinggi ke-59 di dunia mengikut anggaran dari Bank Dunia. Ekonomi Timor adalah bergantung kepada sumber semula jadinya seperti gas asli, minyak mentah, dan tanah pertanian.

Sumber Asli Timor-Leste

Tanah pertanian

Salah satu sumber alam semula jadi yang paling penting di Timor Lorosae adalah tanah pertanian yang meliputi kira-kira 25.82% dari wilayah negara pada tahun 2012 menurut data dari Bank Dunia. Data itu juga menunjukkan bahawa dari tahun 2010 hingga 2012 saiz tanah pertanian di negara ini meningkat selepas menurun dengan ketara dari tahun 2009 hingga 2010. Sektor pertanian merupakan salah satu industri terpenting di Timor Timur kerana menyumbangkan 32% daripada KDNK negara pada tahun 2005. Kawasan-kawasan yang paling produktif di Timor Timur terletak di wilayah utara negara ini. Para petani Timor berkembang pelbagai jenis tanaman seperti beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu, yang terutama dihasilkan untuk keperluan tempatan. Para petani Timor juga menanam tanaman tunai seperti tembakau, kelapa, dan kopi.

Air

Salah satu sumber alam semulajadi Timor Timur adalah air, dan negara ini dibahagikan kepada 12 unit hidrologi. Negara ini mempunyai 29 sistem sungai utama, 17 daripadanya terletak di pinggir selatan negara manakala 12 terletak di pinggir utara. Kebanyakan sungai-sungai di Timor Timur adalah pendek dan mengalir dengan cepat. Sistem sungai terbesar di Timor Timur adalah sistem Loes River yang meliputi kira-kira 15% daripada wilayah negara ini. Sungai Loes juga merupakan sungai terpanjang di Timor Timur. Sistem Laclo River juga merupakan salah satu sistem sungai utama di Timor Timur kerana ia meliputi kawasan sekitar 781 batu persegi. Cawan sungai utama lain di Timor Timur termasuk lembangan Tono dan Noel Besi. Timor Timur hanya mempunyai satu tasik air tawar besar, Lake Ira Lalaru yang mempunyai lembangan saliran sekitar 157 batu persegi. Kuantiti air di dalam tasik berubah dari musim ke musim. Menurut pemerintahan Timor, pada tahun 2004, kira-kira 91% air negara digunakan untuk pengairan sementara 0.2% air digunakan dalam industri. Timor-Leste belum sepenuhnya membangun rizab tenaga hidro kerana ia hanya mempunyai sedikit loji kuasa hidro-mikro.

Hutan

Pada tahun 2010, hutan meliputi kira-kira 50% daripada wilayah Timor Timur mengikut data dari FAO. Data juga menunjukkan bahawa dari 1990 hingga 2010, Timor Timur kehilangan kira-kira 23% daripada penutup hutannya. Hutan bakau merupakan hutan yang paling penting di Timor Lorosa'e. Salah satu cabaran utama yang dihadapi oleh hutan Timor adalah penebangan hutan untuk memberi laluan kepada pertanian. Kerajaan Timor telah melaksanakan beberapa langkah untuk melindungi hutan negara seperti menggalakkan petani untuk mengamalkan agroforestri dan menggalakkan komuniti tempatan untuk menguruskan hutan dengan baik. Kerajaan percaya bahawa banyak pekerjaan boleh diwujudkan dalam sektor pemuliharaan hutan.

Minyak dan gas

Timor Timur telah diberkati dengan banyaknya minyak mentah dan gas asli yang memainkan peranan penting dalam ekonomi negara. Di masa lalu, beberapa syarikat mencari minyak di Timor Timur, tetapi mereka tidak berjaya. Walau bagaimanapun, tinjauan geologi oleh Netherland Sewell menunjukkan bahawa negara mempunyai sekurang-kurangnya 127 juta tong minyak dalam satu kawasan. Timor Resources, salah sebuah syarikat minyak utama di negara ini, merancang untuk menggerudi telaga minyak di rantau ini. Timor Timur juga mempunyai rizab minyak dan gas asli di Laut Timor yang tidak dapat mengeksploitasi sepenuhnya kerana pertikaian sempadan maritim dengan Australia. Pertikaian itu telah diselesaikan pada 2018, dan resolusi itu membenarkan Timor Timur mengeksploitasi rizab minyak mentah di dalam laut.

Cabaran Menghadapi Ekonomi Timor Timur

Salah satu cabaran utama yang dihadapi oleh ekonomi Timor Timur ialah kadar pengangguran yang tinggi di negara ini iaitu pada 18% pada tahun 2010. Kadar pengangguran yang tinggi menyumbang kepada tahap kemiskinan yang tinggi di negara ini iaitu kira-kira 53% pada 2015. Satu lagi cabaran besar menghadapi ekonomi Timor adalah kadar buta huruf tinggi negara. Satu kajian oleh UNDP menunjukkan bahawa hampir 50% penduduk negara itu buta huruf.