Apakah Transformasi Sosial?

Transformasi sosial merujuk kepada proses perubahan dalam hubungan, norma, nilai, dan hierarki yang dilembagakan dari masa ke masa. Ia adalah cara masyarakat berubah kerana pertumbuhan ekonomi, sains, inovasi teknologi, dan pergolakan perang atau politik. Transformasi sosial mempengaruhi interaksi dan gaya hidup rakyat. Mengenai individu, transformasi sosial merujuk kepada proses mengubah status sosial ibu bapa seseorang untuk menyerupai status semasa mereka. Semasa proses transformasi ini, seseorang bergerak dari status yang dinamakan ke status yang dicapai.

Status Ditakrifkan Berlaku Status

Status yang dinamakan adalah status sosial di mana seorang kanak-kanak dilahirkan. Sebagai contoh, ada orang yang dilahirkan dalam keluarga kaya manakala yang lain dilahirkan dalam keluarga yang berpendapatan rendah. Dalam Status Amerika, perbezaan jantina dan perkauman menjadi asas bagi status orang yang ditakrifkan. Sebaliknya, status yang dicapai merujuk kepada status yang diperolehi hasil daripada pendidikan, kemahiran, merit, dan kebolehan mereka. Contoh status yang dicapai termasuk doktor, profesor, penjenayah, dan penyelidik. Status seseorang menentukan tingkah laku mereka. Bentuk lain pengenalan kelas termasuk latar belakang keluarga, rasa, minat, perbaikan budaya, dan pengenalan diri.

Budaya dan Globalisasi

Hari ini, transformasi sosial dibuktikan oleh dua konsep penting iaitu budaya dan globalisasi. Budaya merujuk kepada cara hidup yang berbeza dari kumpulan orang tertentu. Ia berbeza dari satu masyarakat ke satu sama lain bergantung kepada lokasi geografi mereka, tahap celik huruf, kemajuan teknologi, dan persekitaran politik. Budaya termasuk kepercayaan, moral, undang-undang, kastam, dan seni yang berkaitan dengan masyarakat. Di sisi lain, globalisasi merujuk kepada penyeragaman dasar pendidikan, perdagangan, idea, muzik, seni, dan gaya hidup di seluruh dunia. Integrasi budaya telah berlaku begitu banyak sehingga dunia kini dikenali sebagai sebuah perkampungan global.

Langkah Transformasi Sosial

Terdapat tiga langkah yang terlibat dalam transformasi sosial yang merangkumi penyertaan bersekutu, menjauhkan persatuan, dan persembahan diri. Perkongsian perseorangan merujuk kepada pengiktirafan dan penerimaan verbal individu terhadap kumpulan yang ingin mereka sertai. Satu contoh pengiktirafan lisan sedemikian adalah apabila pelajar undang-undang yang bercita-cita memilih kolej bahawa mereka ingin menyertai untuk melanjutkan pengajian Ijazah Undang-undang mereka. Pengambilan persatuan boleh sama ada pemangkasan proaktif atau penggantian retroaktif. Di samping itu, pengasingan pergaulan melibatkan pemisahan diri daripada orang yang tidak sepadan dengan identiti sosial mereka yang dikehendaki. Transformasi sosial yang membabitkan pembentangan tuntutan diri yang kelihatannya menimbulkan status sosial mereka yang diingini. Oleh itu, orang berhati-hati mengenai ucapan dan pakaian mereka untuk menjadi milik beberapa status. Merangkul pola berpakaian dan gaya pertuturan status yang mereka mahu menjadi sebahagian daripada membuat individu "melihat bahagian."

Transformasi Sosial dalam Budaya Popular

Transformasi sosial dan lulus kelas meluas dalam masyarakat hari ini. Kelakuan mudah diteruskan ke pelbagai khalayak melalui internet, televisyen, filem, dan selebriti. Sebagai contoh, Britney Spears dan Oprah Winfrey adalah contoh sempurna personaliti yang dikategorikan sebagai penumpang kelas. Pertunjukan popular seperti "Siapa yang Ingin Menjadi Jutawan" bertujuan untuk mengubah orang menjadi status yang kaya.