Berapa Banyak Zero Adakah dalam Bilion?

Pernahkah anda menimbangkan berapa bilangan nol dalam satu bilion? Bilangan nol dalam satu bilion adalah tertakluk kepada bahagian dunia yang anda datangi dan umur anda pada tahap tertentu, kerana ia mempengaruhi sistem yang digunakan pada masa itu.

Terdapat dua kaedah utama untuk menentukan bilangan nol dalam satu bilion. Ini dikenali sebagai sistem pendek dan sistem lama.

Skala Panjang dan Skala Pendek

Kedua-dua Britain dan Amerika Syarikat menggunakan sistem pendek menamakan nilai satu bilion. Ini juga biasa di kebanyakan negara berbahasa Inggeris yang lain di seluruh dunia. Sistem skala pendek telah digunakan di Britain pada tahun 1974 dan terus digunakan hari ini. Dalam sistem skala pendek, satu bilion = seribu juta, yang sama dengan 1 dan 9 sifar. Kaedah skala pendek untuk menentukan bilangan sifar dalam bilion digunakan terutamanya dalam bidang kewangan dan saintifik. Ini membantu dalam memudahkan angka.

Pada kaedah skala panjang, satu bilion = satu juta juta, bersamaan dengan 1 dan 12 sifar. Sistem skala panjang digunakan di pelbagai negara di Eropah seperti Perancis, Jerman, Norway, dan beberapa negara Amerika Latin. Kanada (negara dwibahasa) menggunakan kedua-dua skala, masing-masing untuk pelbagai dialek.

Skala panjang adalah sistem penamaan bilangan besar yang menggunakan kuasa satu juta, sementara skala pendek menggunakan kuasa seribu. Bagi nombor di bawah seribu juta, kedua skala bersamaan tetapi berubah sekali nilai nombor melebihi seribu juta. Skala pendek digunakan dalam negara-negara berbahasa Inggeris dan negara-negara Arab manakala skala panjang dominan di Eropah, negara-negara berbahasa Sepanyol, dan negara-negara berbahasa Portugis kecuali Brazil. Dalam hal ini, penting untuk membezakan antara kedua skala apabila membandingkan bilangan besar di negara yang berbeza yang mungkin masih menggunakan sistem skala panjang.

Skala Pendek

Sepuluh: 10 (1 sifar)

Seratus: 100 (2 seratus)

Ribu: 1000 (3 nol)

Sepuluh ribu 10, 000 (4 angka)

Seratus ribu 100, 000 (5 seratus)

Juta 1, 000, 000 (6 sifar)

Billion 1, 000, 000, 000 (9 nol)

Trilion 1, 000, 000, 000, 000 (12 sifar)

A Miliar (kuasa sepuluh asas)

109 = 1, 000, 000, 000

10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 = 1, 000, 000, 000

A Miliar (kuasa asas seribu)

1 bilion = 10003 (skala pendek)

1000 x 1000 x 1000

Skala Panjang

Satu (1, 000, 000) 0

Juta (1, 000, 000) 1

Bilion (1, 000, 000) 2 = 1, 000, 000 x 1, 000, 000 = 1, 000, 000, 000, 000

Trilion (1, 000, 000) 3

Quadrillion (1, 000, 000) 4

Quintillion (1, 000, 000) 5

Sextillion (1, 000, 000) 6

Sejarah Sistem Skala Pendek dan Panjang

Sistem skala pendek pertama kali digunakan oleh Matematik Perancis, Geneviève Guitel pada tahun 1975. Dia dikreditkan dengan penamaan dua sistem penomboran utama di dunia, skala pendek dan skala panjang. Oleh kerana istilah jangka panjang dan jangka pendek mungkin mempunyai makna yang berbeza dalam bahasa dan bahagian dunia yang berlainan, SI mengesyorkan penggunaan Awalan Metrik yang mengekalkan makna tanpa mengira bahasa atau wilayah. Walau bagaimanapun, skala masing-masing digunakan untuk mengira wang dalam pelbagai negara atau bahasa.