Bilakah Zaman Paleolitik?

Bilakah Zaman Paleolitik?

Umur Paleolitik ialah tempoh antara 2.6 juta tahun yang lalu hingga 10, 000 tahun yang lalu. Nama Paleolithic dicipta oleh ahli arkeologi terkenal John Lubbock pada tahun 1865. Istilah 'Paleolitik' dipinjam dari kata Yunani 'Palaios' yang bermaksud 'tua' dan 'lithos' yang bermaksud 'batu'. Ini menunjukkan bahawa usia Paleolitik adalah 'zaman batu lama' bermula dari zaman ketika manusia mula menggunakan alat-alat yang terbuat dari batu pada awal zaman Mesolitik. Tempoh umur ini telah diklasifikasikan ke dalam tempoh Paleolitik, atas, tengah dan bawah kerana pertumbuhan yang dialami oleh spesies manusia dari masa ke masa.

Evolusi Manusia

Penemuan fosil di seluruh dunia telah membantu menentukan taburan umum spesies manusia yang berbeza dalam zaman Paleolitik. Orang hominin ditemui di sebelah timur Afrika, dan Homo erectus yang terdapat di sebelah timur Asia. Kesemua penemuan ini juga mendedahkan bahawa populasi manusia semasa zaman Paleolitik sangat rendah. Melalui bukti yang dikemukakan oleh ahli arkeologi dan ahli etnografi, kemunculan manusia moden secara anatomi sangat dihormati. Dari kera Nakalipithecus awal kepada manusia moden Homo sapiens, tidak ada keraguan bahwa evolusi manusia telah melalui fasa menarik yang patut diterokai. Perubahan iklim dan geografi yang penting berlaku semasa zaman Paleolitik yang menjejaskan masyarakat manusia, flora dan fauna yang ada sekarang.

Pertubuhan Sosial

Masyarakat manusia dari zaman Paleolitik direkodkan untuk hidup tanpa sebarang bentuk negara dan kerajaan yang teratur. Mengikut klasifikasi, masyarakat manusia Paleolitik menengah dan atas hidup bersama dalam kumpulan 25-100 ahli dan mereka adalah nomad. Pada akhir zaman Paleolitik, keluarga mula menetap untuk menanam tanah dan berdagang dengan negara-negara jiran. Masyarakat paleolitik yang terletak di persekitaran yang penuh dengan sumber seperti masyarakat Sungir mengakibatkan pembentukan struktur kepimpinan. Tanggungjawab yang paling penting bagi setiap anggota band yang tinggal bersama adalah memiliki kemahiran penting yang membolehkan mereka melakukan tugas-tugas tertentu yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Ahli antropologi telah mencatatkan bahawa jantina memainkan peranan besar dari segi peranan di rumah dengan wanita mengumpul tumbuhan liar untuk makanan dan lelaki yang keluar untuk memburu. Pada zaman kebelakangan ini, ahli arkeologi sangat tidak bersetuju dengan penemuan ini menyediakan bukti yang menyokong kekurangan pembahagian buruh sepanjang garis jantina.

Agama dan Kepercayaan

Pembangunan sebarang bentuk kepercayaan rohani atau agama dalam evolusi manusia bermula pada zaman Paleolitik. Spesies manusia Paleolitik tengah menimbulkan tapak pengebumian dan ritual yang menantang memimpin antropologi dan ahli arkeologi untuk menyimpulkan bahawa mereka percaya pada kehidupan akhirat. Amalan agama pada zaman ini disebut sebagai apotropaik yang sihir digunakan oleh manusia untuk membawa kejayaan semasa memburu dan untuk tanah yang didiami untuk menjadi produktif dan kesuburan wanita dalam masyarakat.

Diet dan Pemakanan

Pemakanan spesies umur Paleolitik adalah pelbagai dan termasuk kedua-dua tumbuh-tumbuhan dan makanan yang berasal dari haiwan. Perubahan teknologi dan alat yang digunakan setiap hari sangat mempengaruhi struktur diet spesies manusia dalam tempoh tersebut. Alat memancing, alat membuat kebakaran, dan kemahiran sangat membantu manusia untuk mencuba pelbagai tumbuhan pemakanan dan makanan haiwan.