Di manakah ibu pejabat Pertubuhan Perdagangan Dunia terletak?

Organisasi perdagangan Dunia

Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO) adalah organisasi antara kerajaan yang diberi mandat dengan peraturan perdagangan antarabangsa. Organisasi antara kerajaan digambarkan sebagai sebuah organisasi yang sebahagian besarnya terdiri daripada negara berdaulat juga kadang-kadang disebut sebagai negara anggota. Sejak pembentukannya, Pertubuhan Perdagangan Dunia telah berjaya mengawal perdagangan barangan, harta intelek, dan perkhidmatan di kalangan negara anggota. Peranan ini telah dicapai melalui penyediaan rangka kerja yang membolehkan rundingan perjanjian perdagangan dan penyelesaian pertikaian yang bertujuan untuk mematuhi ketaatan para peserta terhadap perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia. Pertubuhan Perdagangan Dunia terdiri daripada 164 negara anggota. Pengarahnya sekarang ialah Roberto Azevedo yang merupakan diplomat dari asal Brazil. Oleh kerana WTO adalah organisasi antarabangsa, ia menerima dana dari tiga sumber, iaitu sumbangan dari negara anggota. Organisasi ini sangat penting dalam mempromosikan perdagangan antarabangsa. Menurut kajian baru-baru ini, WTO telah membuktikan perniagaannya telah meningkat. Sekiranya tidak ada organisasi ini, halangan perdagangan pasti tinggi.

Lokasi Ibu Pejabat WTO

Organisasi ini dibentuk di bawah Perjanjian Marrakesh pada tahun 1995. Perjanjian ini ditandatangani oleh 124 negara anggota menggantikan Perjanjian Umum mengenai Tarif Perdagangan yang dimulakan pada tahun 1948 untuk mengatur perdagangan internasional. Organisasi Perdagangan Dunia adalah organisasi ekonomi antarabangsa yang terbesar di dunia, dan ibu pejabatnya berpusat di Geneva, Switzerland. Ibu pejabat itu terletak secara eksplisit di Pusat William Rappard yang berfungsi sebagai rumah Organisasi Perdagangan Dunia. Pusat William Rappard didirikan di Geneva untuk berkhidmat sebagai rumah untuk organisasi antarabangsa. Sejak penubuhannya, rumah ini telah berkhidmat dengan banyak tujuan seperti rumah Pejabat Buruh Antarabangsa, sebuah perpustakaan untuk Institut Universitaire de Hautes √Čtudes Internationales, dan lain-lain. Walau bagaimanapun, sejak peruntukannya sebagai ibu pejabat Pertubuhan Perdagangan Dunia pada tahun 1995, rumah ini sejak itu tidak berubah dan telah memenuhi tujuannya sebagai ibu pejabat WTO. Setiap hari diplomat dan Sekretariat Perdagangan Pertubuhan Dunia bertemu di ibu pejabat ini untuk membincangkan dasar perdagangan dan juga berunding dengan pelbagai peraturan mengenai perdagangan antarabangsa. Ibu pejabat ini juga berfungsi sebagai titik utama di mana diplomat dan sekretariat menyelesaikan pertikaian yang berkaitan dengan perjanjian perdagangan undang-undang dalam undang-undang perdagangan antarabangsa.

Kepentingan WTO

Pertubuhan Perdagangan Dunia telah menjadi badan yang penting dalam pengawalseliaan perdagangan antarabangsa sejak penubuhannya pada tahun 1995. Organisasi ini telah dapat mengawal perdagangan antarabangsa dengan berusaha menghapuskan semua halangan yang mungkin menghalang perdagangan. Selain memainkan peranan penting dalam mengawal selia perdagangan antarabangsa, Pertubuhan Perdagangan Dunia turut membantu mengawasi pentadbiran, operasi, dan pelaksanaan perjanjian yang diliputi oleh negara anggota. Organisasi ini juga bertanggungjawab menyediakan platform untuk menyelesaikan pertikaian dan rundingan di kalangan negara anggota. Kesemua fungsi ini telah dimungkinkan menggunakan ibu pejabat Geneva dan pelbagai pejabat yang terletak di seluruh dunia di negara anggota.