Industri Terbesar di Cyprus

Cyrus adalah pulau ketiga terbesar di Laut Mediterranean selepas Sicily dan Sardinia. Cyprus kuno adalah pengeluar tembaga yang terkenal dengan lombong yang dieksploitasi seawal 2500 SM. Hari ini tembaga, asbestos, pyrite besi, dan gypsum telah menyumbang dengan ketara kepada perdagangan luar. Berikut adalah industri yang paling penting di Cyprus.

Industri dan Pembuatan

Sektor industri dan pembuatan negara telah menyaksikan penurunan secara beransur-ansur memandangkan sektor perkhidmatan terus meningkat. Pembuatan menyumbang kira-kira 6.5% daripada KDNK negara pada tahun 2013. Sektor ini juga menggunakan 9% tenaga buruh negara pada tahun yang sama. Negara ini berada di kedudukan 39 dari sejumlah 185 negara dari segi kemudahan menjalankan perniagaan oleh Bank Dunia. Peringkat ini mengambil kira persekitaran yang kondusif dan peraturan dalam pembukaan dan operasi firma tempatan. Beberapa produk utama yang dihasilkan di negara ini termasuk tekstil, makanan, dan minuman, farmaseutikal, jentera, dan peralatan.

Perlombongan

Sektor perlombongan memberikan sumbangan yang agak kecil kepada ekonomi negara. Pada tahun 2012 sektor ini menggunakan anggaran 534 orang. Industri perlombongan termasuk tembaga, emas, pirit besi dan asbestos pada satu ketika sangat menguntungkan. Sektor ini, bagaimanapun, mula menurun pada tahun 1970an akibat beberapa faktor luaran yang termasuk pencerobohan Turki di wilayah utara pulau itu pada tahun 1974 yang mempunyai beberapa lombong penting.

Pertanian

Sektor pertanian bersama perhutanan dan perikanan menyumbang kira-kira 2% daripada KDNK negara pada tahun 2010. Sektor ini menyaksikan penurunan yang besar disebabkan oleh perkembangan sektor ekonomi yang stabil. Sektor ini, bagaimanapun, masih penting kerana ia menggunakan anggaran sebanyak 4.3% daripada buruh negara pada tahun 2010. Pertanian mengambil kira 13.5% tanah negara mengikut anggaran dari tahun 2009.

Pelancongan

Industri pelancongan telah memainkan peranan penting dalam ekonomi Cyprus sejak kemerdekaan. Negara ini kini merupakan tarikan pelancong terbesar di rantau Mediterranean. Pada tahun 2011 sektor itu menjana $ 3.6 juta dan menyediakan pekerjaan kepada kira-kira 74, 000 rakyat negara ini. Menurut Majlis Pelancongan dan Pelancongan Sedunia, negara berada di kedudukan 35 dari 181 negara berkaitan sumbangan industri pelancongan kepada ekonomi keseluruhan. Sektor ini menyumbang 17.7% daripada ekonomi negara pada tahun 2011 berbanding purata dunia iaitu 14%.

Perbankan dan Perkhidmatan Kewangan

Sektor perbankan dan kewangan agak besar dan canggih. Ia terdiri daripada syarikat-syarikat yang menjalankan perbankan komersil, kredit koperasi, perakaunan dan cukai, pasaran modal, dan insurans. Aset dalam industri ini mewakili 69% daripada KDNK negara pada tahun 2009.