Industri Terbesar Di Filipina

Filipina adalah sebuah negara seluas 120, 000 batu persegi di Asia Tenggara yang terdiri daripada 7, 641 pulau. Mengikut anggaran 2017, keluaran dalam negara kasar Filipina dianggarkan $ 348.6 bilion yang memperoleh kedudukan negara sebagai ekonomi ke-34 terbesar di dunia. Filipina menjalankan perdagangan dengan beberapa negara seperti AS, China, dan Belanda. Negara ini mengeksport pelbagai produk baik barangan perkilangan seperti peralatan elektronik dan komoditi pertanian seperti buah-buahan. Negara ini mempunyai tenaga kerja yang besar yang terdiri daripada kira-kira 40.8 juta individu yang mewakili hampir 40% daripada jumlah penduduk negara. Pada 2014 kadar pengangguran negara adalah pada 6% yang telah menurun kepada 5.5% pada Jun 2018 mengikut data dari Perdagangan Ekonomi. Kerajaan Filipina memulakan program untuk mengurangkan pergantungan ekonomi terhadap pertanian dan sebaliknya memberi tumpuan kepada industri perkhidmatan dan pembuatan. Selepas Perang Dunia Kedua, pertumbuhan ekonomi melonjak dan memperoleh Filipina sebagai gelaran negara kedua paling kaya di Asia Timur. Kepimpinan yang miskin menyebabkan kebalikan dari keuntungan yang dicapai, dan untuk sementara waktu, ekonomi negara mengalami kemelesetan. Pada tahun 1990-an, kerajaan telah memulakan dasar liberalisasi ekonomi yang membantu pemulihan ekonomi di negara ini.

Industri Terbesar di Filipina

Pelancongan

Pelancongan adalah komponen penting dalam ekonomi Filipina disebabkan oleh sumbangan besar kepada produk domestik kasar serta bilangan orang yang bekerja di sektor ini. Pada tahun 2011, industri pelancongan di Filipina mempunyai kira-kira 3.8 juta pekerja yang menyumbang 10.2% daripada jumlah pekerjaan pada tahun itu. Pada 2013, pelancongan menyumbang kira-kira 7.1% daripada keluaran dalam negara kasar negara. Selama bertahun-tahun sumbangan pelancongan kepada ekonomi telah meningkat pada tahun 2015 sektor ini menambah 10.6% kepada keluaran dalam negara kasar negara. Lebih ramai pekerja telah bekerja di industri ini pada tahun 2015 hampir 5 juta rakyat negara ini bekerja dalam pelancongan. Jumlah pelancong yang melawat negara ini juga meningkat daripada 5, 360, 682 individu pada tahun 2015 kepada 6, 620, 908 pelancong pada tahun 2017. Kerajaan Filipina meletakkan banyak penekanan terhadap iklan sebagai cara menarik pelancong dan melabur banyak orang asing untuk meyakinkan negara. Kepelbagaian biodiversiti negara adalah magnet utama bagi pelancong khususnya di hutan hujan dan gunung negara. Menyelam popular di kalangan pelancong kerana mereka meneroka kecantikan di bawah air negara. Terletak di Filipina adalah 6 tapak warisan dunia UNESCO serta 8 taman warisan ASEAN. Sejarah panjang negara telah membawa kepada pelbagai budaya yang berinteraksi di dalam negara yang telah menyumbang kepada kepelbagaian budaya negara yang merupakan tarikan penting bagi pelancong. Untuk mengiktiraf kepentingan pelbagai budaya di Filipina, UNESCO mengisytiharkan negara itu menjadi 3 warisan budaya tidak ketara. Kebanyakan pelawat ke Filipina berasal dari Korea Selatan. Pada tahun 2017, pelawat Korea Selatan adalah kira-kira 1, 607, 821 yang merupakan peningkatan daripada 1, 475, 081 pelancong pada tahun sebelumnya.

Pertanian

Pada tahun 2017, kira-kira 27.7% pekerja di Filipina terlibat dalam aktiviti pertanian mengikut data dari Bank Dunia. Filipina bertanggungjawab untuk 2.8% daripada pengeluaran beras global yang memperolehnya sebagai negara beras ketumbar terbesar ke-8 di dunia. Pada tahun 2010, Filipina mengimport lebih banyak beras berbanding negara lain untuk memenuhi tuntutan rakyat. Penyelidikan ke atas varieti padi telah membawa kepada pembangunan varieti padi yang bertambah baik yang telah meningkatkan hasil tanaman dengan ketara. Jagung juga merupakan tanaman penting di Filipina kerana 600, 000 isi rumah ladang memperoleh mata pencarian mereka dari tumbuhan. Tebu juga merupakan tanaman penting di Filipina kerana tanah yang luas di bawah penanaman tebu. Wilayah Negros Island mempunyai bahagian yang paling ketara dari perkebunan tebu di negara yang menyumbang sekitar 51% dari jumlah kawasan di bawah penutup tebu. Wilayah Mindanao, kira-kira 20%, berada di tempat kedua. Kelapa juga merupakan bahagian penting dalam ekonomi negara kerana ia adalah pemimpin global dalam pengeluaran kelapa menurut data yang diterbitkan oleh Pertubuhan Makanan dan Pertanian pada tahun 2015. Kelapa yang menduduki sekitar 13, 513 batu persegi tanah yang menyumbang 25% tanah agrikultur. Filipina juga menghasilkan sejumlah besar buah-buahan seperti pisang dan nanas. Filipina berada di peringkat teratas dalam pengeluaran kedua-dua buah-buahan di seluruh dunia.

Pembuatan

Di Filipina, industri perkilangan telah memainkan peranan penting dalam ekonomi negara. Perkembangan sektor ini menyaksikan sumbangannya kepada peningkatan keluaran dalam negeri kasar kepada hampir 25% daripada jumlah negara. Pada tahun 2012, industri berkembang sebanyak 5.4%, dan pada tahun 2013 kadar pertumbuhan adalah 10.5%. Dari tahun 2001 hingga 2013, pekerjaan dalam industri perkilangan meningkat pada kadar purata 0.8% setiap tahun. Pelbagai industri perkilangan mempunyai kehadiran di Filipina seperti pembuatan tembakau dan perkilangan logam fabrikasi. Kerajaan Filipina telah melaksanakan beberapa dasar untuk menggalakkan pertumbuhan industri perkilangan. Industri perkilangan berpotensi untuk menjana lebih banyak pekerjaan serta menyumbang lebih banyak kepada keluaran dalam negara kasar sekiranya kerajaan melaksanakan dasar-dasar yang berkaitan.

Pertumbuhan Ekonomi

Bank Dunia menjangka bahawa ekonomi Filipina akan terus berkembang pada tahun-tahun akan datang disebabkan oleh pelaburan produktif dalam sumber kebangsaan kedua-dua manusia dan fizikal. Kerajaan telah menggariskan beberapa program untuk memperbaiki ekonomi negara seperti merancang program latihan untuk meningkatkan kemahiran tenaga kerja negara. Kerajaan juga meninjau beberapa inisiatif penyelidikan dan pembangunan yang akan meningkatkan inovasi di negara ini. Kerajaan menekankan pembangunan industri bersih untuk memastikan pertumbuhan ekonomi negara dapat dikekalkan. Pengurusan sumber yang tepat memastikan negara berkembang dengan lebih pantas dan lebih mampan. Kerajaan juga ingin menarik lebih banyak pelaburan asing ke negara ini dengan menyampaikan Filipina sebagai destinasi pelaburan yang menarik. Selain daripada pelabur asing, kerajaan berusaha untuk mempromosikan perusahaan kecil dan sederhana tempatan untuk menjadikan rakyat lebih berdikari. Menurut Bank Dunia, Filipina menduduki tempat ke-113 dalam kemudahan menjalankan perniagaan. Filipina jatuh pada ranking ke-99 pada tahun sebelumnya disebabkan kadar pembaharuan kawal selia negara.