Kepercayaan Agama Di Nikaragua

Negara Amerika Tengah dari Nikaragua mempunyai penduduk sekitar 6 juta penduduk. Menurut CIA World Factbook, agama Kristian adalah agama terbesar di Nicaragua. 50% penduduk negara mematuhi Katolik Roman. Evangelikalisme adalah denominasi Kristian yang paling popular dengan para pengikutnya menyumbang 33.2% penduduk. Pengikut denominasi Kristian lain dan agama lain mewakili 2.9% daripada penduduk. 13.2% daripada orang Nicaragu tidak menyatakan hubungan mereka dengan mana-mana agama. 0.7% dari penduduk mendakwa tidak mematuhi agama.

Katolik Roman Di Nikaragua

Penaklukan Sepanyol pada abad ke-16 memperkenalkan dan mempopulerkan Katolik Roman di Nicaragua. Sejak itu dan hingga tahun 1939, Katolik Roma tetap menjadi kepercayaan yang mantap di dalam negara. Gereja pada masa itu tidak berasingan dari negeri itu. Gereja menikmati kedudukan yang menguntungkan dan pihak berkuasanya telah mengatakan yang hebat dalam hal-hal di negeri ini. Walau bagaimanapun, apabila José Santos Zelaya memulakan tugas sebagai Presiden Nicaragua pada tahun 1893, dia mula mencabar kedudukan jemaat. Sejak tahun 1939, perlembagaan negara telah menyediakan kebebasan beragama dan mengisytiharkan Nicaragua sebagai negara sekular. Walaupun fakta ini, Katolik Roma terus mendominasi adegan keagamaan di negara ini walaupun pengaruhnya terhadap politik semakin berkurang. Malah pada hari ini, Gereja Roman Katolik mempunyai pengaruh penting dalam institusi akademik dan semasa krisis politik. Kebanyakan Katolik Rom di Nicaragua tergolong dalam kelas atas dan menengah yang tinggal di kawasan bandar.

Lain-lain Kepercayaan Kristian Di Nikaragua

Populariti Protestantisme dan denominasi Kristian lain di Nikaragua mula berkembang sejak abad ke-19. Menjelang akhir kurun ke-20, ke atas kepercayaan ini telah mendapat sejumlah besar pengikut di negara ini, khususnya Evangelikalisme. Kebanyakan gereja-gereja bukan Katolik di Nicaragua ditubuhkan kerana usaha para mubaligh yang datang dari Amerika Syarikat dalam jumlah besar. Walaupun jemaat-jemaat ini kini bebas secara institusi di negara ini dan dipimpin oleh orang asli, mereka masih mengekalkan hubungan rapat dengan mereka di Amerika Syarikat.

Kebebasan Beragama Dan Toleransi Di Nikaragua

Agama memainkan peranan penting dalam kehidupan semua orang Nicaragu dan membentuk budaya negara. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, Perlembagaan negara menyediakan kebebasan beragama. Kerajaan menggalakkan toleransi agama. Walaupun tidak ada agama rasmi di Nikaragua, pendapat uskup-uskup Katolik dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara-perkara penting.

Kepercayaan Agama Di Nikaragua

KedudukanAgamaPenduduk (%)
1Katolik Roman50
2Evangelikalisme33.2
3Tidak bersekutu13.2
4Lain-lain2.9
5Tiada Agama0.7