Kesaksamaan Upah Gaji Terbaik, Negara OECD

Secara purata, wanita di negara-negara OECD masih mendapat kurang daripada rakan lelaki mereka. Statistik dari Outlook Pekerjaan Terkini di negara-negara OECD menunjukkan bahawa Korea Selatan mempunyai jurang gaji jantina terbesar pada 36.7% manakala New Zealand mempunyai terkecil pada 5.62% Jurang gaji jantina diukur dengan menentukan perbezaan dalam pendapatan median wanita berhubung dengan pendapatan median lelaki. Artikel ini melihat sepuluh negara OECD dengan kurangnya jurang upah jantina.

10. Itali (jurang gaji 11.11% jantina)

Itali mempunyai jurang pembayaran jantina sebanyak 11.11%, yang kesepuluh terbaik di kalangan Negara OECD. Sektor perkhidmatan dan kewangan mengalami kesenjangan terbesar dari segi gaji sementara lelaki menguasai sektor pembinaan dan utiliti dari segi nombor. Wanita tidak berminat dalam jawatan eksekutif dan mereka biasanya memilih kerjaya yang tidak membayar tinggi.

9. Poland (10.62% gap upah jantina)

Percanggahan gaji jantina Poland adalah 10.62%. Poland mengalami keadaan yang sama seperti Denmark mengenai kesenjangan gender. Sejumlah besar wanita menghabiskan banyak masa mereka melakukan tugas yang tidak dibayar seperti kerja rumah tangga. Mereka kurang dikenali dalam jawatan eksekutif dan kebanyakan mereka memilih jalan kerjaya yang berbeza dari rakan lelaki mereka.

8. Hungary (8.72% gap upah jantina)

Ketidaksamaan gaji jantina di Hungary ialah 8.72%. Sama seperti di banyak negara lain, wanita di Poland kurang mendapat jawatan eksekutif, mendapat kurang daripada lelaki dalam jawatan yang sama, dan harus bekerja lebih sedikit untuk memenuhi keperluan rumah tangga.

7. Sepanyol (jurang gaji 8.65% jurang)

Jurang gaji jantina di Sepanyol adalah 8.65%. Secara purata, wanita di Sepanyol mesti bekerja lebih 79 hari untuk menyesuaikan pendapatan yang diperoleh lelaki. Untuk mempunyai pencen yang sama kepada lelaki, wanita perlu membayar pencen selama 11 tahun lagi. Sistem undang-undang Sepanyol telah dipersalahkan kerana tidak sepenuhnya menangani jurang perbezaan jantina. Wanita juga bekerja lebih sedikit sehingga mereka boleh melakukan kerja rumah.

6. Denmark (jurang gaji 7.80% jantina)

Jurang gaji jantina di Denmark adalah pada 7.80%, sedikit lebih tinggi daripada Norway. Mengikut laporan oleh EU, majoriti pekerjaan penyeliaan dan pengurusan dipegang oleh lelaki yang bekerja lebih lama. Menurut laporan itu, hanya 4% daripada jawatan eksekutif yang dipegang oleh wanita. Wanita cenderung bekerja lebih pendek dan ramai wanita bekerja dengan pekerjaan yang tidak dibayar seperti kerja rumah.

5. Norway (7.01% jurang upah jantina)

Norway mempunyai jurang upah jantina 7.01% yang hampir separuh daripada jurang gaji purata jantina OECD sebanyak 15.4%. Mengikut kaji selidik oleh EU, perwakilan wanita dalam pasaran buruh adalah 73.8% yang jauh lebih tinggi daripada purata EU 58.6%. Pada tahun 2003, Norway meluluskan undang-undang yang mewajibkan tidak kurang daripada 40% ahli lembaga syarikat awam untuk menjadi wanita.

4. Greece (6.85% jurang upah jantina)

Walaupun terdapat masalah ekonomi yang dihadapi oleh Greece, jurang pendapatannya adalah 6.85%. Sama seperti negara-negara UE lain, jurang itu disebabkan oleh tahap pengangguran yang lebih tinggi di kalangan wanita dan diskriminasi pekerjaan. Laporan oleh EU menunjukkan bahawa kadar guna tenaga wanita di Greece adalah 45.1%. Ini lebih rendah daripada kadar purata pekerjaan sebanyak 58.5% di EU, dan 11.6% lebih rendah daripada kadar pekerjaan lelaki. Walaupun demikian, kerajaan telah memperkenalkan langkah-langkah untuk membendung pemisahan gender seperti meluluskan Undang-undang 1414/84 yang menghapuskan diskriminasi berdasarkan jantina dalam pasaran buruh.

3. Luxembourg (6.49% gap upah jantina)

Menurut OECD, Luxembourg mempunyai jurang upah sebesar 6, 49%, sedikit lebih tinggi dari Belgia. Kesenjangan dalam jurang gaji dikaitkan secara langsung dengan tahap pengangguran yang lebih tinggi di kalangan wanita berbanding lelaki. Kadar pekerjaan wanita adalah 59.0%. Pada masa ini, wanita mencari lebih banyak pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik. Berbanding tahun 2002, terdapat peningkatan sebanyak 17.6% dalam bilangan wanita yang memohon pendidikan tinggi iaitu 4.1% lebih rendah berbanding lelaki. Menurut Wanita PwC dalam Indeks Kerja, mungkin Luksemburg menutup jurang gaji jantina menjelang 2022.

2. Belgium (6.41% jurang upah jantina)

Menurut OECD, Belgium mempunyai jurang upah terendah di kalangan anggota OECD di UE. Jurang gaji 6.41% jantina disebabkan terutamanya oleh perbezaan pilihan kerjaya antara lelaki dan wanita dan hakikat bahawa wanita perlu melakukan kerja rumah yang mengakibatkan kurang jam di tempat kerja. Wanita juga menguasai beberapa sektor utama ekonomi; 80% daripada tenaga kerja dalam sektor kesihatan adalah wanita. Di sektor kewangan, pekerjaan itu tersebar luas, namun, lelaki memperoleh pendapatan lebih daripada wanita. Pada tahun 2012, Belgium meluluskan undang-undang yang menyatakan bahawa "jurang gaji jantina perlu dibincangkan di semua peringkat rundingan buruh kolektif" dan "pengantara untuk tuntutan gaji yang tidak sama rata boleh dilantik dalam syarikat" dengan niat untuk merapatkan jurang.

1. New Zealand (jurang gaji 5.62% jurang)

New Zealand mempunyai jurang upah berasaskan jantina yang paling rendah di OECD. Walaupun jurang upah 5.62% kelihatan lebih kecil daripada yang ada di negara lain, masih terdapat tahap kepuasan dalam pendapatan. Salah satu faktor yang berpunca dari jurang gaji yang lebih rendah adalah hakikat bahawa lebih ramai wanita di New Zealand mencari pendidikan tinggi dengan itu mendarat di pekerjaan yang lebih tinggi membayar. Majikan juga telah menunjukkan kepercayaan yang baik untuk menggunakan lebih banyak wanita dan membayar mereka dengan sewajarnya. Akta Bayar Bersama tahun 1972 membawa aspek undang-undang mengekalkan gaji yang sama di kalangan wanita dan lelaki di negara ini.