Apakah Jenis Kerajaan Adakah Iran Mempunyai?

Iran adalah negara Timur Tengah yang juga dikenali sebagai Republik Islam Iran dan mempunyai kerajaan teokratik, di mana kebanyakan dasar adalah berdasarkan ideologi agama Islam. Struktur politik negara terdiri daripada pemimpin tertinggi, eksekutif, badan perundangan, badan kehakiman, dan institusi lain seperti Majelis Pakar, Majlis Pengkajian Kedamaian, dan Majlis Bandaraya dan Kampung Iran. Negara ini mengikut perlembagaan yang telah disahkan oleh referendum pada tahun 1979, dan kemudian dipinda pada tahun 1989. Perlembagaan Iran menggariskan dan mentakrifkan struktur politik, ekonomi, dan sosial negara. Pemimpin tertinggi Republik Islam adalah penguasa dan Panglima Besar negara.

Sejarah dan Konteks

Pada tahun 1979, Dinasti Pahlavi telah digulingkan dalam sebuah revolusi, yang membawa kepada penubuhan Republik Islam Iran, dengan pemimpin Revolusi menjadi pemimpin tertinggi republik baru. Republik Islam telah dipasang selepas satu referendum berikutan kemenangan revolusi, di mana rakyat diminta untuk mengundi atau menentang Republik, dengan 98.2% undi memihak. Pada tahun yang sama, 1979, Iran mengesahkan perlembagaan baru melalui referendum. Pada tahun 1989, perlembagaan telah dipinda melalui satu lagi referendum. Perlembagaan mengandungi elemen teokratik dan demokratik. Unsur-unsur demokrasi, bagaimanapun, adalah tertakluk kepada Pemimpin Tertinggi dan Majlis Penjaga.

Pemimpin Tertinggi Kerajaan Iran

Kedudukan Pemimpin Tertinggi didirikan oleh Perlembagaan Iran dalam Pasal 5. Selain menjadi Panglima Besar, Pemimpin Tertinggi adalah ketua negara, dan penguasa dari tiga lengan pemerintah, yaitu eksekutif, legislatif, dan kehakiman. Tempoh Pemimpin Agung berlangsung sehingga kematiannya. Negara ini hanya mempunyai dua Pemimpin Tertinggi, dengan yang sekarang ialah Ayatollah Ali Khameini

Cawangan Eksekutif Kerajaan Iran

Presiden, yang dipilih oleh rakyat, adalah ketua kerajaan dan jawapan kepada Pemimpin Tertinggi. Fungsi Presiden termasuk penandatanganan perjanjian dengan negara lain, belanjawan, mengatur perencanaan nasional, urusan pekerjaan negara, dan melantik Menteri Kabinet dengan persetujuan Parlemen. Istilahnya terhad kepada tidak lebih daripada dua istilah empat tahun. Presiden semasa ialah Hassan Rouhani. Kabinet Iran dipilih dan dipimpin oleh Presiden. Mesyuarat kabinet dipengerusikan oleh Presiden.

Cawangan Undangan Kerajaan Iran

Badan perundangan Iran terdiri daripada dua rumah Majlis Perundingan Islam dan Majlis Penjaga. Majlis Perundingan terdiri daripada wakil-wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat negara melalui undi rahsia. Majlis Penjaga adalah rumah atas, kajian undang-undang yang dibuat oleh Majlis Perundingan dengan tujuan untuk menentukan keserasiannya dengan prinsip sama ada Islam atau Perlembagaan. Ia terdiri daripada 12 orang, separuh daripadanya dipilih oleh Pemimpin Tertinggi, manakala separuh lagi menjadi ahli hukum yang dipilih oleh Dewan Perundingan dari senarai ahli hukum Islam yang dicalonkan oleh Ketua Hakim Negara.

Kehakiman Iran

Ketua Hakim Negara adalah ketua Kehakiman di Iran, yang dilantik oleh Pemimpin Tertinggi. Ketua Hakim Negara berkhidmat selama lima tahun. Tanggungjawabnya termasuk mewujudkan struktur organisasi untuk Badan Kehakiman dan merangka rang undang-undang peradilan untuk parlimen yang juga menyewa, memecat, mempromosikan, dan memberikan hakim. Hakim di Iran berhak untuk dibicarakan sebelum diberhentikan. Kewenangan kehakiman terletak pada Mahkamah Agung dan Dewan Tinggi Badan Kehakiman. Menteri Kehakiman, walaupun dilantik oleh Presiden, harus dipilih dari daftar calon yang dicadangkan oleh Ketua Hakim Negara. Mahkamah Iran termasuk Mahkamah Revolusi, Mahkamah Keamanan, Mahkamah Awam dan Mahkamah Agung Mahkamah.

Institusi lain

Institusi-institusi kerajaan tambahan di Iran termasuk Majelis Pakar, Majlis Pengkajian Keagungan, dan Majlis Bandaraya dan Kampung Iran. Walaupun ke seluruh dunia, Iran nampaknya mempunyai sistem pemerintahan yang tidak demokratik, struktur politik Iran, sebenarnya, demokratik, walaupun bercampur dengan unsur-unsur teokrasi. Terdapat perletakan jelas peranan pelbagai senjata kerajaan.