Apakah Perbezaan Antara Kebangsaan dan Etnik?

Terminologi Demografi

Apabila melaporkan demografi penduduk tertentu, penyelidik menggunakan pelbagai istilah untuk mengklasifikasikan orang. Klasifikasi ini ditentukan oleh faktor demografi tertentu, termasuk umur, jantina, pendidikan, status ekonomi, dan status perkahwinan. Kebanyakan mempunyai definisi yang jelas, tetapi maksud istilah lain yang digunakan dalam demografi kurang jelas. Istilah demografik yang sering dikelirukan adalah "kewarganegaraan" dan "etnik." Istilah ini, walaupun agak berkaitan, sering digunakan secara tidak sengaja secara bergantian. Artikel ini menerangkan perbezaan antara kedua-dua perkataan, serta bagaimana ia disambungkan.

Apakah warganegara?

Warganegara merujuk kepada negara dari mana seseorang itu berasal. Dalam banyak kes, kewarganegaraan adalah negara di mana seseorang dilahirkan, tetapi itu tidak selalu berlaku. Kewarganegaraan istilah hanya boleh digunakan untuk mengenal pasti keanggotaan seseorang yang mempunyai negara tertentu, yang ditentukan oleh dasar kewarganegaraan negara itu. Ia juga merujuk kepada perlindungan yang ditawarkan kepada individu dengan kewarganegaraan mereka. Konsep ini paling mirip dengan kewarganegaraan, walaupun kewarganegaraan secara teknikal dikaitkan dengan hubungan politik dalaman seseorang dengan negara mereka, sedangkan kewarganegaraan dikaitkan dengan interaksi antarabangsa seseorang. Sebagai contoh, kewarganegaraan tidak selalu menjamin hak untuk mengambil bahagian dalam proses politik sesebuah negara. Mengenal pasti dengan kewarganegaraan sering mengakibatkan perasaan nasionalisme atau patriotisme. Contoh kewarganegaraan termasuk identiti berikut: British, American, Indian, Canadian, and Nigerian.

Apakah Etnik?

Etnik mempunyai hubungan yang kurang dengan negara di mana seseorang dilahirkan atau sedang bermastautin. Sebaliknya, etnik digunakan untuk menggambarkan sekumpulan orang yang berkongsi budaya bersama berdasarkan faktor-faktor seperti bahasa, agama, keturunan, pakaian, masakan, dan warisan. Seseorang boleh mengubah etnik dengan cara akulturasi, penukaran agama, atau penerapan bahasa yang berbeza. Warganegara, bagaimanapun, tidak boleh berubah. Mempunyai etnik tertentu bermakna kepunyaan subkelompok tertentu dalam populasi yang lebih besar. Etnis seseorang bergantung kepada ciri-ciri warisan yang dipegang oleh orang itu. Individu berkaitan dengan kumpulan etnik dan identiti ini akibat sejarah, kepercayaan dan tradisi mereka. Etnik sering dikategorikan sebagai satu (atau berganda) dari kumpulan-kumpulan berikut: etno-ras, ethno-nasional, ethno-linguistik, etno-agama, dan etno-regional. Etnik termasuk identiti berikut: Perancis-Kanada di Kanada, Kongo di Afrika, dan Afrika-Amerika di Amerika Syarikat. Pendek kata, kewarganegaraan adalah lebih daripada konsep undang-undang, sedangkan etnik adalah kebudayaan.

Hubungan Antara Etnik dan Kewarganegaraan

Walaupun kedua-dua istilah mempunyai perbezaan yang berbeza, etnik dan kewarganegaraan mungkin dikaitkan, terutamanya dalam hal-hal yang melibatkan imigrasi atau kolonialisme antarabangsa. Sebagai contoh, apabila orang mengubah lokasi tempat tinggalnya, atau sebagai kuasa pemerintah mengubah kewarganegaraan rasmi mereka, seperti melalui penjajahan, mereka cenderung mengenali dengan orang yang berkongsi etnis mereka. Ini juga menjelaskan bagaimana orang yang mempunyai kebangsaan yang sama mungkin mempunyai etnik yang berbeza. Satu contohnya adalah jelas di seluruh negara-negara Afrika, di mana sempadan penjajah telah dikekalkan selepas penjajahan. Sempadan politik ini tidak menghormati sempadan tradisi, suku dan mengakibatkan negara-negara berbilang bangsa sebagai ahli kesukuan mendapati diri mereka dibahagi-bahagikan di antara bangsa-bangsa.